سمینار پدافند غیر عامل

سمینار پدافند غیر عامل

به مناسبت هفته پدافند غیر عامل مرکز آپا دانشگاه کردستان با همکاری کارگروه سایبری پدافند غیر عامل استان، سمینار پدافند غیر عامل در حوزه امنیت سایبری را برگزار می‌کند


حامیان

  • کارگروه سایبری پدافند غیر عامل استان کردستان