کارگاه آموزشی تهدیدات امنیت سایبري در اینترنت اشیاء: آسیب‌پذیري‌ها و انجام سناریوي حملات

کارگاه آموزشی تهدیدات امنیت سایبري در اینترنت اشیاء: آسیب‌پذیري‌ها و انجام سناریوي حملات

اینترنت اشیاء شبکه‌اي از دستگاه‌ها از قبیل سنسورها و محرک‌ها در یک محیط فیزیکی است. این دستگاه‌ها از طریق یک تکنولوژي سیمی یا رادیویی به شبکه سراسري اینترنت متصل شده و براي اهداف کنترل و مانیتورینگ استفاده می‌شوند. اینترنت اشیاء دارای کاربردهای فراوانی در حمل و نقل، کنترل ترافیک، محیط‌های هوشمند، و سلامت عمومی می‌باشد. به طور ویژه، اینترنت اشیاء می‌تواند توسط شبکه‌های هوشمند الکتریکی براي اهداف کنترل، مانیتورینگ و زیرساخت اندازه‌گیريی هوشمند استفاده شود. مشابه همه تکنولوژی‌های ارتباطی و اطلاعاتی، اینترنت اشیاء نیز با چالش‌هایی از قبیل قابلیت ارتباط دستگاه‌ها باهم، مدیریت، نگهداری، سیگنالینگ، پهنای باند و مصرف توان مواجه است. یکی از مهمترین این چالش‌ها، تهدیدات سایبري و حریم خصوصی است. یک دستگاه متصل به شبکه سراسری در معرض آسیب‌پذیری و بهره‌برداری توسط کاربران مخرب است. به صورت ویژه، به دلیل محدودیت در منابع انرژی و پردازشی دستگاه‌ها، اینترنت اشیاء بطور قابل توجهی در معرض اختلال و قطع عملکرد می‌باشد. در این کارگاه، مقدمات و مفاهیم پایه اینترنت اشیاء شامل تکنولوژی‌ها، پروتکل‌ها، کاربردها، و تهدیدات امنیت سایبری ارائه خواهد شد. سپس در ادامه، با بهره‌برداری از آسیب‌پذیری‌های موجود، چند سناریوی حمله سایبری انجام می‌شود.


سرفصل‌ها

  • معماری یک گره در اینترنت اشیاء
  • توپولوژی شبکه
  • پروتکل‌ها و تکنولوژی‌ها
  • تهدیدات امنیت سایبری و آسیب‌پذیری‌ها
  • حملات و رخدادهای اخیر
  • انجام چند سناریوی عملی از حملات

پیش نیازها

  • آشنا با علوم کامپیوتر و امنیت

توضیحات

به اطلاع علاقه‌مندانی که موفق به ثبت نام در "کارگاه تهدیدات امنیت سایبري در اینترنت اشیاء: آسیب‌پذیری‌ها و انجام سناریوی حملات" در کنفرانس شبکه‌های هوشمند انرژی نشده‌اند می‌رساند که می‌توانند به صورت حضوری قبل از شروع کارگاه در مکان برگزاری "ساختمان گولان (208)، دانشگاه کردستان" نسبت به ثبت‌نام و شرکت در کارگاه اقدام نمایند.