کلینیک امنیت سایبری

کلینیک امنیت سایبری

مرکز آپا دانشگاه کردستان به مناسبت هفته پژوهش کارگاه کلینیک امنیت سایبری را در دانشگاه‌های آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران سنندج، دانشکده فنی و حرفه‌ای شهید یزدان‌پناه سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و دانشگاه کردستان برگزار می‌نماید. برنامه زمانی هر یک از دانشگاه‌های مذکور در ادامه آمده است: آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران سنندج شنبه 1397/09/24 ساعت 9 الی 10 سالن آمفی‌تئاتر آموزشکده فنی دختران دانشکده فنی و حرفه‌ای شهید یزدان‌پناه سنندج یکشنبه 1397/09/25 ساعت 9 الی 11 سالن آمفی‌تئاتر آموزشکده فنی پسران دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج دو‌شنبه 1397/09/26 ساعت 10 الی 12 سالن دکتر رخزادی دانشکده علوم انسانی شهرک سعدی دانشگاه کردستان سه‌شنبه 1397/09/27 ساعت 11 الی 12 دانشکده مهندسی، آمفی‌تئاتر دکتر شیبانی


توضیحات

قابل توجه علاقه مندان ارائه دانشگاه کردستان روز سه‌شنبه 27 آذر به ساعت 13 الی 14 تغییر زمان پیدا کرد.