آشنایی با بدافزار و بررسی تخصصی باج‌افزارها

آشنایی با بدافزار و بررسی تخصصی باج‌افزارها


توضیحات

# شرکت برای کارشناسان، دانشجویان و علاقه‌مندان آزاد است # ساعت برگزاری: 9 الی 14