امنیت در فضای سایبری و سیستم‌های رایانه‌ای

امنیت در فضای سایبری و سیستم‌های رایانه‌ای


سرفصل‌ها

  • معرفی علوم امنیت و تست نفوذ
  • مراحل تست نفوذ
  • تست نفوذ سیستم عامل‌ها
  • تست نفوذ در وب‌سایت‌ها
  • تست نفوذ در شبکه
  • تست نفوذ در نرم افزار
  • مهندسی اجتماعی
  • پیش نیازهای مورد نیاز برای یادگیری علوم امنیت و Pentest
  • معرفی مراجع و مدارک امنیت

توضیحات

به شرکت کنندگان گواهینامه از طرف IEEE دانشگاه کردستان اهدا خواهد شد