سمینار شناسایی و تحلیل بدافزار

سمینار شناسایی و تحلیل بدافزار


سرفصل‌ها

  • بدافزار
  • مبهم سازی کد
  • موتورهای تکثیر
  • تحلیل ایستا
  • تحلیل پویا

حامیان

  • شاخه دانشجویی IEEE