تهدیدات امنیتی پیش‌رو

چکیده

با گسترش روز افزون فناوری‌های نوین و راه پیدا کردن اینترنت در زندگی انسان‌ها در تمامی حیطه‌ها، زمینه برای نفوذ و آلوده شدن سیستم‌های مختلف با نیت‌های متفاوت، فراهم شده است. بدافزارها علاوه بر اینکه با عملیات خرابکارانه به منابع و اطلاعات سیستم‌ها دسترسی پیدا کرده و به سرویس‌دهی و فعالیت‌های سیستم‌ها آسیب وارد می‌کنند، با سرقت غیر‌مجاز اطلاعات شخصی افراد هزینه‌های روحی و روانی زیادی در کنار ضررهای مالی، در زمینه افشای حریم خصوصی وارد می‌کنند. به همین منظور مسئله شناسایی بدافزارها و تهدیدات امنیتی برای دو دهه اخیر مورد توجه شرکت‌های ضد بدافزار و محققان بوده است. بر مبنای گزارش‌های سالیان اخیر تهدیدات امنیتی به طور روزافزونی تهاجمیتر شده‌اند.