معرفی مولفه‌ها و ابزارهای ممیزی

چکیده

عملیات ممیزی یا حسابرسی امنیتی سیستم یا برنامه کاربردی، یک ارزیابی فنی و قابل سنجش از سیستم است که برای مدیران IT و امنیت، بسیار اطلاعات مفیدی را استخراج می‌کند. در این ارزیابی هم می‎توان به اطلاعات کلی در مورد امنیت سیستم و هم با جزئیات دقیق گزارش‌گیری انجام گیرد. عملیات ممیزی هم به صورت دستی و هم به صورت خودکار قابل انجام است. سیستم‌هایی که عملیات ممیزی روی آن‌ها انجام می‌گیرند شامل رایانه‌های شخصی، سرورها، کامپیوترهای بزرگ، روترهای شبکه و سوئیچ‌ها خواهد بود. در بخش‌های بعد مولفه‌ها، ابزار و ابعاد مختلف عملیات ممیزی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.