انتشار ‫رمزگشای باج‌افزار OUROBOROS

انتشار ‫رمزگشای باج‌افزار OUROBOROS

رمزگشای جدیدی برای ‫باج‌افزار Ouroboros توسط پژوهشگران شرکت امنیتی BitDefender ارائه شد. این باج‌افزار در ابتدای آوریل ۲۰۱۹ ظهور پیدا کرد و تا کنون به پسوندهای متعدد منتشر شده و تعداد قربانیان قابل توجهی در سراسر جهان را آلوده کرده است. باج‌افزار Ouroboros از الگوریتم AES-256 و بر اساس دستورات aesenc و aesenclast برای عملیات رمزگذاری استفاده می‌کند که این موضوع باعث می‌شود تا این باج‌افزار بر روی سیستم‌های با پردازنده قدیمی (پیش از سال ۲۰۱۰) کار نکند. در صورتی که فایل‌های رمز شده شما توسط این باج‌افزار دارای پسوند با الگوهای [ID=XXXXXXXXXX][Mail= * ].Lazarus [ID=XXXXXXXXXX][Mail= * ].Lazarus+ می‌باشند، می‌توانید به وسیله این رمزگشا فایل‌های خود را رمزگشایی کنید. برای دریافت رمزگشا در منوی سمت چپ به لینک منبع مراجعه کنید.