تبعات احتمالی نفوذ به FIREEYE برای سازمان‌ها و شرکت‌های کشور

تبعات احتمالی نفوذ به FIREEYE برای سازمان‌ها و شرکت‌های کشور

شرکت FireEye مورد نفوذ قرار گرفته و ابزارهای این شرکت اکنون در دست مهاجمان است. بنابراین ضروریست سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی کشور در آمادگی کامل باشند. مدیران شبکه، سیستم‌های خود را بررسی کنند و اطمینان حاصل کنند که تاکنون مورد حمله واقع نشده باشند. همچنین باید براساس قوانین ارائه شده توسط این شرکت سیستم‌های تشخیص نفوذ خود را قدرتمند ساخته و به صورت مداوم پیگیر خبرهای این شرکت باشند تا در صورت هر گونه اعلام هشدار یا راهکار جدیدی سیستم‌های خود را بهبود ببخشند. برای مطالعه بیشتر در خصوص این خبر و اطلاع از لیست ‫آسیب‌پذیری ‌‌هایی که رفع آن‌ها برای مقابله با اثرات جانبی این حملات مفید است، در منوی سمت چپ به لینک منبع مراجعه کنید.