بهره‌برداری گسترده از آسیب‌پذیری پروتکل راه دور NETLOGON

بهره‌برداری گسترده از آسیب‌پذیری پروتکل راه دور NETLOGON

طبق تحقیقات صورت گرفته، هکرها در حال بهره‌برداری گسترده از ‫آسیب‌پذیری ارتقای مجوز دسترسی (elevation of privilege) با شناسهCVE-2020-1472 در Netlogon مایکروسافت می‌باشند. این در حالی است که مایکروسافت وصله این محصول را در ماه اگوست سال 2020 میلادی منتشر کرده‌است. هکرها با بهره‌برداری از این آسییب‌پذیری در سیستم‌هایی که هنوز به‌روزرسانی نشده‌اند، دسترسی Administrator دامنه را به دست می‌آوردند. از تمام کاربران درخواست می‌شود تا با مراجعه به سایت مایکروسافت سیستم خود را به‌روزرسانی نمایند.