گزارش آسیب‌پذیری روز صفر CVE-2020-7489 مشابه استاکس نت

گزارش آسیب‌پذیری روز صفر CVE-2020-7489 مشابه استاکس نت

امروزه سيستم‌هاي كنترل نظارتي و اکتساب داده، Supervisory Control And Data Acquisition SCADA تلقي مي گردند. سيستم هاي اسکادا به منزله مغز كنترل و مانيتورينگ زيرساخت هاي حياتي نظير شبكه هاي انتقال و توزيع برق، پالايشگاه ها، شبكه هاي انتقال آب، كنترل ترافيك و ... مي باشند. با توجه به نقش برجسته سيستم هاي اسكادا در كنترل و مانيتورينگ زيرساخت هاي حياتي و صنايع مهم يك كشور، پرداختن به ايمن سازي آنها به يك اولويت ملي مهم تبديل شده است چراكه : سيستم هاي اسکادا با هدف حداكثر بازدهي و كارآيي مطلوب طراحي شده اند و به امنيت آنها توجه جدي نشده است، اين درحالي است که نياز اساسي امروز با توجه به واقعيت هاي موجود و افزايش آمار حملات و سو استفاده هاي اخير در اين سيستم ها مي باشد. در اغلب سيستم هاي اسکادا، به محيط عملياتي بطور كامل اعتماد مي شود و با فرض وجود يك محيط ايمن، فعاليت ها انجام مي شود. ارتباط تنگاتنگ اين سيستم ها با ساير سيستم هاي موجود در يك سازمان، ضرورت توجه به امنيت آنها را مضاعف كرده است. امنیت سیستم های اسکادا مدتی است که نگرانی فزاینده ای داشته است. این فناوری برخی از اساسی ترین خدمات همچون نیروگاه های هسته ای و شبکه های برقی را کنترل می کند. در حالی که بسیاری از این پیاده سازی ها با پیچیدگی های منحصر به فرد محافظت می شوند ، مانیتورینگ شبانه روزی، آسیب پذیری ها و حملات مورد نظر آنها را نباید از نظر دور داشت. برای دریافت گزارش کامل این مطلب در منوی سمت چپ به لینک منبع مراجعه کنید.