انتشار ‫رمزگشای باج‌افزار PARADISE

انتشار ‫رمزگشای باج‌افزار PARADISE

‫رمزگشای باج‌افزار Paradise توسط پژوهشگران شرکت امنیتی Emsisoft ارائه شد. این باج‌افزار در ابتدای سپتامبر ۲۰۱۷ ظهور پیدا کرد و تا کنون به پسوندهای متعدد منتشر شده است. باج‌افزار Paradise از الگوریتم Salsa20 و RSA-1024 برای عملیات رمزگذاری استفاده می‌کند. شایان ذکر است که این باج‌افزار از نوع Ransomware-as-a-service و از خانواده باج‌افزار Dharma می‌باشد. در صورتی که فایل‌های رمز شده شما توسط این باج‌افزار دارای پسوند .paradise .2ksys19 .p3rf0rm4 .FC می‌باشند، می‌توانید به وسیله این رمزگشا فایل‌های خود را رمزگشایی کنید. برای دریافت رمزگشا در منوی سمت چپ به لینک منبع مراجعه کنید.