به‌روزرسانی امنیتی سه محصول FIREFOX ،FIREFOX ESR ،THUNDERBIRD

به‌روزرسانی امنیتی سه محصول FIREFOX ،FIREFOX ESR ،THUNDERBIRD

موزیلا به منظور رفع ‫آسیب‌پذیری با شناسه CVE-2020-26950 با درجه اهمیت بحرانی در سه محصول Firefox، Firefox ESR، Thunderbird به‌روزرسانی امنیتی منتشر کرده است. هکرها با اکسپلویت این آسیب‌پذیری می‌توانند کنترل سیستم آسیب‌پذیر را در اختیار بگیرند. آسیب‌پذیری مذکور در نسخه‌های 82.0.3 Firefox، 78.4.1 Firefox ESR و 78.4.2 Thunderbird رفع شده است. توصیه می‌شود کاربران این محصولات هرچه سریع‌تر محصولات خود را به‌روزرسانی نمایند.