وصله آسیب‌پذیری روز صفرم در ویندوزهای 7 و سرور 2008

وصله آسیب‌پذیری روز صفرم در ویندوزهای 7 و سرور 2008

اخیراً یک آسیب‌پذیری وصله نشده ارتقا سطح دسترسی محلی یا LPE در ویندوزهای 7 و سرور 2008 کشف شده که وصله آن منتشر شده است. این آسیب‌پذیری یک آسیب‌پذیری روز صفرم بوده و در یک بسته به‌روزرسانی امنیتی به نام 0patch's free micropatch، برای ماه نوامبر 2020 وصله شده است. توصیه می‌شود کاربران این دو سیستم‌عامل هرچه سریع‌تر به‌روزرسانی را انجام دهند.