اطلاعیه مرکز ماهر در خصوص پایش مجدد پایگاه‌های ELASTIC در سطح کشور

اطلاعیه مرکز ماهر در خصوص پایش مجدد پایگاه‌های ELASTIC در سطح کشور

پیرو اطلاع رسانی قبلی، هشدار در خصوص پایگاه‌های داده حفاظت نشده در معرض اینترنت به سرویس دهنده‌ها ارسال شده است. در حال حاضر تعداد سرویس دهنده‌های فعال با کمی کاهش به 31 مورد رسیده است. موارد باقی مانده پس از یک تامل 24 ساعته جهت پیگیری در اختیار مقامات قضایی قرار خواهد گرفت.