اطلاع‌رسانی درخصوص شناسایی سرویس‌دهنده‌های حفاظت نشده REDIS در شبکه اینترنت کشور

اطلاع‌رسانی درخصوص شناسایی سرویس‌دهنده‌های حفاظت نشده REDIS در شبکه اینترنت کشور

طی آخرین رصد صورت گرفته در راستای شناسایی پایگاه‌های داده حفاظت نشده بر بستر اینترنت در کشور، ۹۰ پایگاه داده Redis، میزبانی شده در ۳۹ شرکت سرویس‌دهنده اینترنت، شناسایی شدند. اطلاع‌رسانی به مالکین این نرم‌افزارها از طریق شرکت‌های سرویس دهنده درجریان است. در صورت استفاده از این پایگاه داده، حتما از عدم دسترسی آزادانه و حفاظت نشده به آن از طریق اینترنت، اطمینان حاصل کنید. مطابق روند اعلام شده‌ی قبلی،‌ پس از گذشت مدت محدودی از انجام اطلاع رسانی به مالکان پایگاه‌های داده حفاظت نشده، موارد رفع نشده در اختیار مقامات قضایی قرار خواهد گرفت.