فهرست مهم‌ترین آسیب‌پذیری‌هایی که منجر به حمله در دستگاه‌های لینوکسی شده‌‌اند

فهرست مهم‌ترین آسیب‌پذیری‌هایی که منجر به حمله در دستگاه‌های لینوکسی شده‌‌اند

محققان امنیتی اخیراً فهرست آسیب‌پذیری‌هایی که به‌منظور به خطر انداختن سیستم‌های لینوکسی تحت بهره‌برداری فعال قرار داشته‌ یا دارای کد PoC هستند را منتشر نموده‌اند. سیستم‌های آسیب‌پذیر در سازمان‌ها باید از روش‌های امنیتی دارای قابلیت‌های زیر استفاده کنند: - پیاده‌سازی روش دفاع در عمق یا دفاع امنیتی چندلایه - محافظت در برابر آسیب‌پذیری‌ها - استفاده از اصل حداقل دسترسی - پایبندی به مدل مسئولیت مشترک فهرستی از آسیب‌پذیری‌هایی که در سال 2020 بیشترین بهره‌برداری فعال از آ‌ن‌ها مشاهده شده است، در زیر آورده شده‌اند: CVE-2017-5638 آسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور در Apache Struts 2 با شدت بحرانی 10.0 اطلاعات بیشتر: https://cwiki.apache.org/confluence/display/WW/S2-045 CVE-2020-25213 آسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور در افزونه File Manager وردپرس (wp-file-manager) با شدت بحرانی 10 اطلاعات بیشتر: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-25213 CVE-2018-7600 آسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور در هسته سیستم مدیریت محتوای drupal با شدت بحرانی 9.8 اطلاعات بیشتر: https://www.drupal.org/sa-core-2018-002 CVE-2020-14750 آسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور در Oracle WebLogic Server با شدت بحرانی 9.8 اطلاعات بیشتر: https://www.oracle.com/security-alerts/alert-cve-2020-14750.html CVE-2020-17496 آسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور در ' vBulletin 'subwidgetConfig با شدت بحرانی 9.8 اطلاعات بیشتر: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-17496 CVE-2020-11651 آسیب‌پذیری ضعف احراز هویت در SaltStack Salt با شدت بحرانی 9.8 اطلاعات بیشتر: https://cert.ir/news/13027 CVE-2017-12611 آسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور در Apache Struts OGNL expression با شدت بحرانی 9.8 اطلاعات بیشتر: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2017-12611 CVE-2017-7657 آسیب‌پذیری سرریز integer در Eclipse Jetty chunk length parsing با شدت بحرانی 9.8 اطلاعات بیشتر: https://bugs.eclipse.org/bugs/show_bug.cgi?id=535668 CVE-2021-29441 آسیب‌پذیری دور زدن احراز هویت در Alibaba Nacos AuthFilter با شدت بحرانی 9.8 اطلاعات بیشتر: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-29441 CVE-2020-7961 آسیب‌پذیری deserialization در Liferay Portal با شدت بحرانی 9.8 اطلاعات بیشتر: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-7961 CVE-2019-0230 آسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور در Apache Struts 2 با شدت بحرانی 9.8 اطلاعات بیشتر: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-0230 CVE-2017-9805 آسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور در Apache Struts 2 REST plugin XStream با شدت بالای 8.1 اطلاعات بیشتر: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/cve-2017-9805 CVE-2018-11776 آسیب‌پذیری اجرای کد از راه دور در Apache Struts OGNL expression و شدت بالای 8.1 اطلاعات بیشتر: https://cert.ir/news/12481 CVE-2013-4547 آسیب‌پذیری دور زدن محدودیت‌های دسترسی در Nginx crafted URI string handling با شدت بالای 8.0 اطلاعات بیشتر: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2013-4547 CVE-2020-14179 آسیب‌پذیری افشای اطلاعات حساس در Atlassian Jira و شدت متوسط 5.3 اطلاعات بیشتر: https://jira.atlassian.com/browse/JRASERVER-71536