کشف سه آسیب‌پذیری در پلتفرم CITRIX SD-WAN

کشف سه آسیب‌پذیری در پلتفرم CITRIX SD-WAN

Citrix هفته گذشته طی اطلاعیه از وجود سه ‫آسیب‌پذیری در پلتفرم Citrix SD-WAN Center خبر داد. اکسپلویت این باگ‌ها امکان اجرای کد از راه دور و کنترل شبکه را برای مهاجمان فراهم می‌آورند. این سه آسیب‌پذیری که با شناسه CVE-2020–8271، CVE-2020–8272 وCVE-2020–8273 پیگیری می‌شوند، هنوز امتیازی دریافت نکرده‌اند. نسخه‌های زیر تحت تاثیر این آسیب‌پذیری‌ها قرار دارند. • نسخه‌های سریCitrix SD-WAN 11.2 قبل از نسخه 11.2.2 • نسخه‌های سریCitrix SD-WAN 11.1 قبل از نسخه 11.1.2b • نسخه‌های سریCitrix SD-WAN 10.2.8 قبل از نسخه 10.2.8 توجه به این نکته ضروریست که بقیه نسخه‌های Citrix SD-WAN Center منسوخ شده اند و دیگر پشتیبانی نمی شوند. در دو مورد اول، نفوذگران برای اکسپلویت آسیب‌پذیری باید بتوانند با SD-WAN Center’s Management IP address یا (fully qualified domain name (FQDN ارتباط برقرار کنند و برای اکسپلویت آسیب‌پذیری سوم نیاز است تا نفوذگر احراز هویت شده باشد. در آسیب‌پذیری اول با شناسه CVE-2020–8271، کاربر احراز هویت نشده، می تواند پیمایش مسیر انجام داده و کدهای دلخواه خود را از راه دور با امتیاز Root اجرا نماید. آسیب‌پذیری دوم (CVE-2020–8272) که ناشی از ضعف افشا عملکرد (functionality) است؛ منجر به دور زدن احراز هویت می‌شود و آخرین آسیب‌پذیری (CVE-2020–827) نیز امکان ترفیع امتیاز به کاربرRoot را برای کاربر احراز هویت شده فراهم میآورد. این باگ‌ها‌ در نسخه‌های زیر از Citrix SD-WAN Center رفع شده است. توصیه می‌شود که کاربران محصولات آسیب‌پذیر هرچه سریع‌تر این محصولات را به‌روزرسانی نمایند. • نسخه 11.2.2 از Citrix SD-WAN و نسخه‌های بعد از آن، از سریCitrix SD-WAN 11.2 • نسخه 11.1.2b از Citrix SD-WAN و نسخه‌های بعد از آن، از سریCitrix SD-WAN 11.1 • نسخه 10.2.8 از Citrix SD-WAN و نسخه‌های بعد از آن، ازCitrix SD-WAN 10.2