10 بدافزار مخرب در ماه نوامبر 2017

10 بدافزار مخرب در ماه نوامبر 2017

در ماه نوامبر سال 2017 گزارش‌های مرکز MS-ISAC حاکی از آن است که 10 بدافزار مخرب در حدود 41 درصد دارای رشد بوده‌اند که به صورت کلی در مقایسه با ماه اکتبر 2017، بدافزارهای مخرب جدید 45 درصد رشد داشته‌اند. طبق گزارش MS-ISAC در ماه نوامبر، این 10 بدافزار مخرب در حدود 72 درصد آلوده شدن‌های بدافزارهای جدید را تشکیل داده‌اند که شامل رشد بالایی نسبت به ماه جولای بوده است. هر ماه مرکز MS-ISAC 10 بدافزار مخرب را که بیشترین آلودگی و تخریب را ایجاد کرده‌اند را معرفی می‌کند. این کار با استفاده و مشاهده منابع متن باز و گزارش‌های انواع مختلف بدافزارها بوده است. خانواده‌های مخربی که در این ماه بسیار مطرح بوده‌اند به صورت زیر است : Dropped : این بدافزارها توسط بدافزارهای موجود بر روی سیستم و یا از کیت‌های بهره‌برداری، استفاده می‌کنند. Malvertising : بدافزارهایی که برای تبلیغات مخرب استفاده می‌شوند. Multiple : بدافزارهایی که در حال حاضر دارای حداقل دو بردار خواهند بود. Malspam : ایمیل‌های ناخواسته که کاربر را ترغیب به دانلود بدافزار از سایت‌های مخرب یا باز کردن پیوست‌های مخرب ایمیل‌ها می‌کند. 10 بدافزاری که بیشترین تخریب را در ماه نوامبر 2017 داشته‌اند : 1.Kovter 2.Emotet 2.1.Outlook Scraper 2.2.WebBrowserPassView 2.3.Mail PassView 2.4.Credential Enumerator 3.CoinMiner 4.ZeuS/Zbot 5.Ramnit 6.Cerber 7. MyDoom 8.PCRat/Gh0st 9. Loki Bot 10.Ursnif