‫ افزایش شدید تلاش برای نفوذ به دوربین‌های نظارت تصویری از طریق پویش درگاه 9527

‫ افزایش شدید تلاش برای  نفوذ به دوربین‌های نظارت تصویری از طریق پویش درگاه 9527

افزایش شدید تلاش برای نفوذ به دوربین‌های نظارت تصویری از طریق پویش درگاه ۹۵۲۷ در روزهای گذشته، پویش درگاه 9527 و تلاش برای نفوذ به آن در سطح کشور به شدت افزایش پیدا کرده است. این درگاه، مربوط به یک قابلیت مستند نشده دیباگ برخی دوربین‌های مدار بسته تحت IP است. بیش از ۲ هزار دستگاه در جهان در حال پویش و رصد این دستگاه‌ها هستند. در صورت استفاده از دوربین‌های مداربسته تحت IP، از دسترسی حفاظت نشده‌ی تجهیز به اینترنت جلوگیری کنید. این درگاه کاربرد ضروری نداشته و فقط برای عیب‌یابی محصول در زمان تولید فعال شده است. در حال حاضر بیش از ۷۵۰۰ دستگاه در معرض این ضعف امنیتی در سطح کشور شناسایی شده است.