هشدار در خصوص افزایش حملات به پورت 37215 روترهای HUAWEI

هشدار در خصوص افزایش حملات به پورت 37215 روترهای HUAWEI

رصد صورت گرفته از سوی مرکز ماهر طی روزهای نهم و دهم مهر ماه سال جاری، نشان دهنده افزایش حملات بر روی پورت 37215 مربوط به روترهای شرکت ‫Huawei بوده است. گزارش پیوست بررسی حملات ثبت شده در روزهای مختلف مهر ماه را نشان می‌دهد.