10 بدافزار مخرب در ماه مارچ 2018

10 بدافزار مخرب در ماه مارچ 2018

در ماه مارچ نرخ رشد بدافزارها دارای رشد بوده است و بخش قابل توجه این رشد به خاطر ادامه افزایش فعالیت بدافزار Kovter و Emotet بوده است. این دو بدافزار در بین ده بدافزار با بالاترین نرخ رشد داری 47 درصد افزایش و در کل بدافزارها دارای 32 درصد افزایش رشد بوده‌اند. هر ماه مرکز MS-ISAC بر اساس مانیتورینگ و نظارت بر شبکه‌های محلی و بستر فضای سایبری گزارشی از 10 بدافزار با بلاترین نرخ رشد را ارائه می‌کند. این کار به وسیله مشاهدات منابع باز و گزارش‌های انواع بدافزار انجام می‌گیرد. در ماه مارچ سال 2018 همزمان با افزایش فعالیت‌های غیر مجاز، Malspam ها دارای رشد 41 درصدی بوده‌اند. در این ماه بدافزار Emotet دارای افزایش فعالیت بالایی بوده است و بدافزار Kovter هم به فعالیت خود با نرخ بالای رشد ادامه می‌دهد. سه بدافزار WannaCry، Cerber و NanoCore نیز بر روی نمودار در Malspam نشان داده‌ شده‌اند. بدافزارهای خانواده Malvertising برخلاف کاهشی که در ماه نوامبر سال 2017 داشتند در این ماه با افزایش 145 درصدی به خاطر رشد بدافزار TinyLoader مواجه بوده‌اند. بدافزار Redyms همچنان در حال رشد بوده و فعالیت Gh0st نیز ادامه دارد که در حدود 20 درصد دارای افزایش بوده‌اند. همچنین فعالیت‌های Zeus دارای 45 درصد رشد در ماه مارچ بوده‌ است. خانواده‌های مخربی که در این ماه بسیار مطرح بوده‌اند به صورت زیر است: Dropped : این بدافزارها از بدافزارهای موجود بر روی سیستم و یا از کیت‌های بهره‌برداری، استفاده می‌کنند. Malvertising : بدافزارهایی که برای تبلیغات مخرب استفاده می‌شوند. Multiple : بدافزارهایی که در حال حاضر دارای حداقل دو بردار خواهند بود. Malspam : ایمیل‌های ناخواسته که کاربر را ترغیب به دانلود بدافزار از سایت‌های مخرب یا باز کردن پیوست‌های مخرب ایمیل‌ها می‌کند. 10 بدافزاری که بیشترین تخریب را در ماه مارچ سال 2018 داشته‌اند: 1. Kovter 2. Emotet 3. ZeuS/Zbot 4. Redyms 5. TinyLoader 6. CoinMiner 7. Ch0st 8. NanoCore 9. WannaCry 10. Cerber