عملکرد مرکز آپا دانشگاه کردستان به مناسب هفته پژوهش

عملکرد مرکز آپا دانشگاه کردستان به مناسب هفته پژوهش

مرکز آپا دانشگاه کردستان، ضمن گرامیداشت فرا رسیدن هفته پژوهش و تبریک و تهنیت این ایام به اعضای محترم هیات علمی، مدرسین، پژوهشگران، دانشجویان و کلیه دست اندکاران پژوهش، بر خود لازم می داند از خدمات علمی و پژوهشی این عزیزان در دانشگاه نهایت تقدیر و تشکر را داشته باشد. در ویدیوکلیپ به آدرس زیر عملکرد مرکز آپا دانشگاه کردستان به مناسبت هفته پژوهش ارائه شده است. https://uok.ac.ir/JiroCMS/Files/Upload/WebSites/UOK/Fa/apa/apa.mp4 برای مشاهده باکیفیت مطلوب ویدیوکلیپ را دانلود کنید.