پذیرش مقالات و کارگاه آموزشی کارشناسان مرکز آپا دانشگاه کردستان در کنفرانس آپا 3

پذیرش مقالات و کارگاه آموزشی کارشناسان مرکز آپا دانشگاه کردستان در کنفرانس آپا 3

با کمال مسرت به اطلاع می‌رساند که بر اساس نظر کميته علمی سومين کنفرانس حوادث و آسيب‌پذيری‌های‌ امنيت فضای تبادل اطلاعات (آپا 3) مقالات «تشخيص حملات تزريق SQL با استفاده از خوشه‌بندی فازی» و «شناسايي بدافزار فراريخت مبتنی بر نرخ تکرار کدهای عملياتی و ثبات‌ها با استفاده از روش‌های همبستگی و فاصله» و کارگاه آموزشی «بررسی حملات PowerShell و شيوه مقابله با آن» که با تحقیق، بررسی و تلاش کارشناسان مرکز آپای دانشگاه کردستان (آقایان مسلم حقیقیان، هادی گلباغی، میلاد منصوری، محمد حبیبی و خانم فرشته کیاست) کسب شده‌، در این کنفرانس پذیرفته شده‌اند. در اینجا لازم است از تلاش و حمایت رئیس محترم مرکز آپای دانشگاه کردستان جناب آقای دکتر محمد فتحی در کسب این موفقیت سپاس‌گزاری نماییم.