کارگاه آموزشی «آشنایی با بدافزار و بررسی تخصصی باج افزارها» برگزار شد

کارگاه آموزشی «آشنایی با بدافزار و بررسی تخصصی باج افزارها» برگزار شد

کارگاه آموزشی «آشنایی با بدافزار و بررسی تخصصی باج افزارها» برای مدیران و کارشناسان IT ادارات و سازمان‌های دولتی استان کردستان در ۱۶ بهمن ۹۶ در تالار فردوسی دانشگاه کردستان برگزار شد. در این کارگاه که توسط مرکز آپا دانشگاه کردستان و با مشارکت شرکت شبکه گستر برنامه ریزی شده بود مباحث پایه و مقدماتی بدافزارها و باج افرارها، نحوه آلودگی و انتشار آن‌ها در شبکه ارایه شد. همچنین شرکت کنندگان با روش‌های پیشگیری و شناسایی باج افزارها و فناوری‌های نوین امنیت شبکه آشنا شدند.