سومين کنفرانس حوادث و آسيب‌پذيری‌های امنيت فضای تبادل اطلاعات برگزار شد

سومين کنفرانس حوادث و آسيب‌پذيری‌های امنيت فضای تبادل اطلاعات برگزار شد

معاونت امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری مراکز تخصصی آپا، سومین کنفرانس حوادث و آسیب‌پذیری‌های امنیت فضای تبادل اطلاعات (آپا3) را با هدف هم‌افزایی علمی و فناورانه محققان و فعالان حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات به میزبانی دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار نمودند. این کنفرانس با مشارکت فعال محققان، دانشگاهیان، متخصصان امنیت و همچنین آزمایشگاه‌ها و مراکز آپا سراسر کشور برگزار شد. مرکز آپا دانشگاه کردستان با مقالات «تشخیص حملات تزریق SQL با استفاده از خوشه‌بندی فازی» و «شناسایی بدافزار فراریخت مبتنی بر نرخ تکرار کدهای عملیاتی و ثبات‌ها با استفاده از روش‌های همبستگی و فاصله» و کارگاه آموزشی «بررسی حملات PowerShell و شیوه مقابله با آن» در این کنفرانس شرکت داشت.