به مناسبت هفته پژوهش کارگاه کلینیک امنیت سایبری برگزار شد

به مناسبت هفته پژوهش کارگاه کلینیک امنیت سایبری برگزار شد

مرکز آپا دانشگاه کردستان به مناسبت هفته پژوهش کارگاه کلینیک امنیت سایبری را در دانشگاه‌های آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران سنندج، دانشکده فنی و حرفه‌ای شهید یزدان‌پناه سنندج و دانشگاه کردستان برگزار کرد. در این کارگاه توضیحاتی پیرامون مهندسی اجتماعی، امنیت در شبکه‌های اجتماعی و توصیه‌های امنیتی برای کاربران ارائه گردید.