تماس با ما

راه‌های ارتباطی

جهت ارتباط با مرکز آپا دانشگاه کردستان و ارسال نظرات، انتقادات و پیشنهادات می‌توانید از طریق راه‌های ارتباطی زیر در تماس باشید.

  • کردســتان، ســنندج، بلــوار پاســداران، دانشــگاه کردســتان، دانشــکده مهندسی، ساختمان شماره 3، طبقه همکف، مرکز آپا
  • 087 - 33611415
  • 087 - 33611415
  • cert[at]uok.ac.ir
  • تلگرام مرکز آپا

ارسال پیام

  • بارگذاری