ویرا / نشریه تخصصی امنیت سایبری مرکز آپا دانشگاه کردستان / شماره سوم/ فصل پاییز 1398

ویرا / نشریه تخصصی امنیت سایبری مرکز آپا دانشگاه کردستان / شماره سوم/ فصل پاییز 1398

مرکز آپا دانشگاه کردستان، در راستای انجام فعالیتهای خود در زمینه آگاهی و اطلاع رسانی، با بکارگیری نیروهای متخصص و پتانسیل‌های پژوهشی در استان کردستان اقدام به انتشار نشریه‌ای الکترونیکی در حوزه امنیت فضای سایبری نموده است. مخاطبان اصلی نشریه کارشناسان و متخصصان فناوری اطلاعات و شبکه، دانشجویان و علاقمندان فضای ســایبری اســت. مطالب این نشــریه عموماً محورهای زیر را شــامل می‌شود: • اطلاع‌رسانی رخدادهای اخیر فضای سایبری • آگاهی رسانی نسبت به آخرین تهدیدات و آسیب پذیری ابزارهای فضای مجازی • آموزش های تخصصی و عمومی در جهت ارتقاء دانش امنیت شــایان ذکــر اســت، ویــرا، اســم نشــریه، واژهای در زبــان کــردی بــه معنــی صاحبفکــر و هوشمند است. راهنمایی: • در فهرست مطالب می‌توانید با کلیک بر روی هریک از بخش‌ها، به صفحه مورد نظر منتقل شوید. • با کلیک بر روی QR کدها می‌توانید مستقیما به لینک‌ها منتقل شوید.