درباره ما

آپا مخفف عبارت آگاهی رسانی، پشتیبانی و امداد رخدادهای رایانه‌ای است و معادل بومی اصطلاح CSIRT می‌باشد. مراکز آپا با حمایت سازمان فناوری اطلاعات ایران راه‌اندازی شده‌اند تا به عنوان مراکز تخصصی فعال در حوزه امنیت رایانه‌ای به منظور ارتقاء امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور عمل نمایند. در همین راستا، مرکز آپا دانشگاه کردستان با بکارگیری نیروهای متخصص و پتانسیل‌های پژوهشی در استان کردستان در زمینه توسعه امنیت فضای تبادل اطلاعات فعالیت دارد.

مرکز آپا دانشگاه کردستان