اخبار آسیب پذیری

آسیب‌پذیری‌های چندگانه درPHP برای اجازه دسترسی اجرای کد دلخواه

آسیب‌پذیری‌های چندگانه درPHP برای اجازه دسترسی اجرای کد دلخواه

در یک بررسی اجمالی، آسیب‌پذیری‌های چندگانه‌ای در PHP کشف شده است که خطرناک‌ترین نوع آن‌ها می‌تواند به یک مهاجم اجازه اجرای کد دلخواه را بدهد. PHP یک زبان برنامه نویسی است که به واقع برای طراحی وب با محتوای HTML استفاده می‌شود. PHP ازطیف وسیعی از چارچوب‌ها پشتیبانی می‌کند و توسط برنامه‌های کاربردی مت